KartalWings
.
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı resmi websitesi kartalwings.com ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek için çerez (cookies) teknolojisinden faydalanmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemelere uyumlu olarak, bu teknolojinin kullanımını gerçekleştirmekteyiz. İş bu aydınlatma metni ile, siz değerli site ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı resmi sitesinde bulunan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir, sitemize yeni çerezler ekleyebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi almak için kartalwings.com adresinde bulunan Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Politası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Umran Ticaret Sicil No : 633065
Umran Mersis No : 0892 0283 5440 0016
Amad Ticaret Sicil No : 864792
Amad Mersis No : 0068 0838 0330 0010
Vergi Dairesi : Küçükyalı
Vergi Numarası : 8920323571
Merkez Adresi : Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. 3/A Maltepe – İstanbul
Telefon : 444 39 82
İnternet Sitesi : www.kartalwings.com
Eposta Adresi : info@kartalwings.com

1. ÇEREZLER NEDİR Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen metin dosyalarıdır. Çerezler web sitemizin daha verimli çalışmasının yanı sıra siz değerli ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık vermek için kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanılması halinde sitemiz, sizler için kişiselleştirilmiş sayfaları sunabilmekte, ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşamanızı sağlamaktadır. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI Web sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelik olarak belirlemiş ve veri güvenliği ilkesinin şirketimizde sürdürülebilir kılınması amaçlanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA VE HUKUKİ SEBEBİ Tarafınıza ait kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaretiniz sırasında elektronik ortamda çerezler aracılığıyla ile şirketimizin meşru menfaatine yönelik ve Kişisel Verilerin korunması Kanunun 5. Ve 6. maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verileriniz, Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı tarafından mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, Yetki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel kişileri ile iştirakler ve bağlı ortaklıklardır. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

5. SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER ve AMAÇLARI Geçici çerezler: Sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır. Kalıcı çerezler: Tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/mobil cihazda kalır ve web sitesine döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır. Hedef/Reklam Çerezleri: Bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır. Zorunlu Çerezler: Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapsamaktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Performans ve analiz çerezleri: Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır. İşlevsellik çerezleri: Web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir. Reklam çerezleri: Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. İzleme çerezleri: Ziyaretçilerin internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Adobe AnalyGcs hqp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings- on-browser
Google Adwords hqps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google AnalyGcs hqps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome hqp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer hqps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
MozillaFirefox hqp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera hqp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari hqps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; İlgili kişiler haklarına ilişkin taleplerini kartalwings.com web adresinde yer alan başvuru formu ile veya yazılı olarak ıslak imzalı dilekçe ile şahsen yahut noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı’na daha önce bildirilen ve Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir şekilde iletebilir. Bu kapsamda ilgili kişilerin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelttirilmesini isteme, Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Hakları bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Umran Yapı İnş. Mim. Ahş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti. Adi Ortaklığı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.